Poem ระเบียงกลอน > กลอนความห่วงใย

กลอนอวยพรให้หายป่วย

(1/1)

น้ำค้างบนพื้นทราย:
เอาไว้รวมกลอนสำหรับให้กำลังใจคนป่วยครับ

รู้ว่าเธอไม่สบายตอนนี้

ขอให้หายเร็วๆนะคนดี เป็นห่วงรู้ไหม

ทานยาให้ตรงเวลาด้วยนะ  อย่าลืมไป

ขอให้หายป่วยไวไว....เป็นห่วงเธอ

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง