Poem ระเบียงกลอน > กลอนอกหัก

เสแสร้ง...มารยา...หน้าไม่อาย

<< < (5/7) > >>

ดาราอรุณ:

--- อ้างจาก: คนผิงดาว ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2011, 04:45:38 pm ---ไปอกหักที่ใหนมา

ใครเขาทำให้อ่อนล้าเพียงนี้

มาบ่นเพ้อว่าเขาแสร้งทำแล้วไม่ใยดี

เป็นไปได้เพียงนี้...หรือคนเราอยากเขียนกลอนปลอบใจไว้ให้

แต่ก็เขียนไม่ได้ใจมันล้า

นั่งมองดูเมฆฝนเริ่มหนามา

เอาน้ำตาล้างตา..กับสายฝนพรำ

............................................

--- อ้างถึง ---

:Emoticon-109_panda:
ขออนุญาตต่อกลอนตรงนี้

ก็ ไ ม่ ไ ด้ ไ ป อ ก หั ก ที่ ไ ห น ม า
แต่บางคราเหมือนบางคนมาคอยซ้ำ
มันเจ็บจริงเจ็บใจถูกเขายำ
เขาตอกย้ำว่าเรานั้นเขลาเอง

ม า ห ย อ ก เ ย้ า เ  จ้า  ชู้ต า ม เ ชิ ง ช า ย
เราละลายหลงคำก็ข่มเหง
เที่ยวเสแสร้งบอกรักอย่ากลัวเกรง
หน้าไม่อายขายเพลงมาเกี้่ยวเรา

พ อ ผ่ า น วั น ห ม ด เ ว ล า ก็ จ า ง ห  า ย
ใจไม่คลายแต่หายแล้วซึ่งตัวเขา
คำลาแน่นหนักยามรักมันแผ่วเบา
คนที่เศร้ามีแต่เรานั่งเดียวดาย

 p20 ไม่ตั้งใจแสบ แต่กลอนพาไปค่ะ  p6

oไร้ตัวตนo:เธอบอกไว้ให้...รอดู
เดี๋ยวก็รู้รักฉันแค่ไหน
วันนี้รู้แล้ว..กระจ่างในใจ
ที่บอกไว้เสแสร้ง..ทั้งเพ

โกหกหน้าตายไม่อายบ้าง
ทุกทุกอย่างทำได้ไม่ไขว้เขว่
บอกว่ารักแต่ก็ทิ้งได้ไม่ลังเล
นิสัย..!..เกเรหน้าไม่อาย

ทำเพื่ออะไร..สะใจที่ทำอย่างนั้น
ฉัน..คือหนึ่งตัวทดลองใช่ไหม
มารยาได้ยอดเยี่ยมเกินใครใคร
อยากรู้ที่ทำไปนิสัยหรือสันดาน?

น้องมะขวิด:
e020 ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมต่อกลอนกันจ้า แบบว่าแสบสันคันคะเยอเลยทีเดียว

ที่ ม า ก ล่ า ว พ ร่ำ เ พ้ อ เ พ ร า ะ เ จ อ เ รื่ อ ง แ ย่ - แ ย่
หัวใจนั้นพ่ายแพ้อ่อนแอเพราะความหลงไหล
เชิ่อคนภายนอกดูไม่น่าจะเลวร้ายอะไร
แต่สุดท้ายความจัง...-ตุ๊ด-...ก็ไม่ได้เลือกหน้าตา

ค ง เ ก็ บ ก ด ค ว า ม เ ล ว เ อ า ไ ว้
เที่ยวแสดงออกจนใคร-ใครเห็นว่า
คนคนนี้ไม่ได้เลวร้ายน่าคบหา
แต่จริง-จริงแล้วร้ายมากกว่า...เพราะว่าเราหยั่งไม่ถึงใจ

อ า จ จ ะ เ ป็ น นิ สั ย ค น เ ก็ บ ก ด
ไม่รู้ว่าที่ทำนั้นออกมาหมด...หรือว่าจะมีอีกไหม
คำว่ารักจากคนปากพล่อยจะเชื่อได้อย่างไร
นี่แหละคือบทเรียนอันยิ่งใหญ่...คอยเตือนเอาไว้ว่าอย่าไว้ใจพวกหงิม-หงิม
...เพราะสนิมมันกำลินข้างใน

ซากุระสีดำ:
เข้ามาอ่านไปไปมามา

เหมือนเขาฝากด่าผู้ชายยังไงไม่รู้

ไม่เอาแล้วหล่ะหัวข้อนี้น่ะไม่อยากดู

อ่านไปอ่านมาแล้วรู้สึกเหมือนด่าเราเจ้าชู้เนอะพวกผู้ชาย^^

น้องมะขวิด:
ก็ บ่ น - บ่ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ส า
ของคนปาก(-ตุ๊ด-)กล้า...ไม่เฉไฉ
เป็นคนตรง-ตรงแต่ก็เหน็บเป็น...ไม่แพ้ใคร
ถ้าใครเป็นอย่างกลอนว่าคงได้...สะดุ้งกัน

ก็ ค น เ ร า นั้ น มั น ย า ก แ ท้ ห ยั่ ง ไ ด้
แค่บ่น-บ่นเพื่อระบายความในใจ...ก็เท่านั้น
ไอ่เรื่องเสแสร้งมารยา...ร้อยพัน
มีได้ทั้งนั้นไม่ว่า...หญิงหรือชาย

แ ต่ ตั ว เ ร า นั้ น ก็ เ ป็ น ห ญิ ง
ก็เลยกล่าวไปตามประสบการณ์จริงไม่ได้หวัง...เอาใครมาขาย
เพียงแต่อาจเป็นเครื่องคิด...สะกิดชาย
ว่าอย่าเห็นผู้หญิงเหมือนควายเพราะว่า...มันไม่แมน

 :Emoticon-109_panda:

1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
There was an error while thanking
Thanking...
กลับไปในรูปแบบจริง